Geografski informacioni sistem (GIS) predstavlja sistem za prikupljanje, obradu, analizu i prikazivanje prostornih i drugih podataka vezanih za urbanizam i uređenje prostora, građevinsko zemljište, komunalnu infrastrukturu, životnu sredinu i druge aspekte života i rada jednog grada ili opštine, a koji su ranije bili čuvani u analognom – papirnom (mape, karte, planovi) i digitalnom obliku. Na teritoriji jedne lokalne samouprave skoro 80% svih informacija, odluka i zadataka su u direktnoj ili indirektnoj u vezi sa prostornim podacima. Budući da se prostorne informacije u mnogim lokalnim samoupravama, pa i u Zrenjaninu, nalaze po lokalnim i republičkim institucijama - razmena podataka je teška i vrlo skupa.

GIS centar je formiran unutar organizacione strukture Gradske uprave grada Zrenjanina u prostorijama Odeljenja za informacione i komunikacione tehnologije.

Zadatak GIS centra je administriranje i održavanje sistema u funkcionalnom stanju, priprema baza podataka i aplikacija za korišćenje u sistemu, koordinacija poslova na kreiranju i održavanju baza podataka pojedinih članica, obuka korisnika sistema i permanentni razvoj sistema. U GIS centru je formiran stručni tim, sa dva stručna radnika (administrator sistema i administrator GIS-a), koji obavljaju navedene poslove, a sve u cilju nesmetanog rada i razvoja sistema. GIS centar raspolaže određenom opremom od zajedničkog značaja, od koje su najvažniji: ploter A0 formata, skener A0 formata, štampač i skener A3 formata, 3 ručna GPS uređaja sa softverom za akviziciju podataka na terenu i postprocesiranje, kao i softveri za georefenciranje, pripremu i digitalizaciju grafičkih podataka za potrebe GIS-a.
Elektronske mape na WebGIS-u omogućavaju uvid u podatke o parcelama, kućnim brojevima, kao i o raznim drugim prostornim informacijama koje se odnose na grad, zatim omogućavaju i merenja dužina i površina, pretragu podataka, štampanje mapa, omogućavaju pristup orto snimku cele opštine i katastarskim podlogama građevinskog područja grada, omogućavaju posetiocima uvid u podatke o industrijskim zonama grada Zrenjanina, brownfield lokacijama, slobodnim parcelama za industrijsku gradnju, komunalnim mrežama u industrijskim zonama kao, kapacitetima tih mreža, uslovima gradnje i priključenja na mreže i druge informacije.

Podaci koji se nalaze na mapi su u najvećoj meri tačni, precizni i aktuelni međutim postoji mogućnost da pojedine informacije nisu u potpunosti ažurne. Ukoliko primetite neke nedostatke i netačnosti na mapama zamolili bih vas da nas obavestite o tome preko e-maila zoran.brancic@grad.zrenjanin.rs

Mape sa podacima koji se na njima nalaze su ovde prvenstveno da informišu posetioce sajta i nemogu zamenuti službena dokumenta koja se izdaju kod zvaničnih nadležnih institucija.


mapa grada     pretraga industrijskih zona  

Grad Zrenjanin
nosilac projekta
Grad Subotica
partner na projektu
Opština Novi Bečej
partner na projektu
Opština Žitište
partner na projektu
Opština Nova Crnja
partner na projektu

home | industrijska zona Jugoistok | industrijska zona Bagljaš-Aerodrom | industrijska zona Severozapad | kontakt